Waterzijdig inregelen:

Een CV-systeem bestaat uit een Ketel en diverse radiatoren en het geheel is met buizen verbonden. Vaak is dit geheel niet goed afgesteld waardoor veel energie verloren gaat. Waterzijdig inregelen is het zodanig afstellen van de waterstroom naar de radiatoren dat dit energieverlies wordt vermeden.

Stel dat een verwarmingsketel in de kelder van een woning staat en deze woning bestaat uit: Een begane grond, een eerste verdieping en een zolder. Tot voor kort werd in woningen eenvoudigweg een CV-ketel geplaatst en deze vervolgens met de radiatoren verbonden waarna de aanleg als afgerond werd beschouwd. 
 
In dergelijke gevallen is het echter niet ondenkbaar (bijna onmogelijk) dat het CV-systeem de, door de ketel, geproduceerde warmte bij alle radiatoren voor een evenredig deel kan afleveren. Immers de leidinglengte van de ketel (in de kelder), naar een radiator op  zolder is veel langer dan de leidinglengte naar een radiator op de begane grond. Ook hier geldt dat het CV-water altijd de weg van de minste weerstand kiest.

Om nu tot een goede warmteverdeling over de diverse vertrekken/ verdiepingen te kunnen komen is het van groot belang dat het CV-systeem "water-zijdig" wordt ingeregeld/ afgesteld. 
Eigenlijk komt het er op neer dat de verschillende radiatoren met een bepaalde weerstand in het systeem worden geplaatst. Deze weerstand kan worden opgebouwd door speciale regelunits in de aanvoer te plaatsen waardoor de waterstroom wordt "afgeknepen". Ook kan men de waterstroom groter of kleiner maken door de waterdoorstroming aan de retour-zijde van de radiator meer open of dicht te draaien. Dus de radiator op de zolder zal, in het voorgaande systeem, vol open staan terwijl de radiatoren op de begane grond iets minder water dienen te krijgen omdat hierin meer weerstand is ingebouwd. Het resultaat: Door de grotere weerstand in de radiatoren op de begane grond is er meer water dat naar de zolder of naar de radiatoren op de eerste verdieping "wil" stromen.
De weg van de minste weerstand is (deels)  naar boven verlegd, met een betere warmteverdeling als resultaat. 

Zeker niet op de laatste plaats betreft een ander groot voordeel van dit water-zijdig inregelen van radiatoren: Dat er behoorlijk bespaard wordt op gasverbruik, automatisch resulterend in minder CO2 uitstoot. Door de betere warmteverdeling zal de aan/uit regeling van de CV-installatie beter functioneren en worden bepaalde ruimtes niet onevenredig (te) lang meer verwarmd. 
Dit laatste punt was ook al deels op te lossen door toepassing van thermostaatkranen. Een wamteoverschot in vertrekken is dus op te lossen met thermostaatkranen en/of water-zijdig inregelen. Een warmtetekort is op te lossen met water-zijdig inregelen.
Dit water-zijdig inregelen is, ook tegenwoordig, nog best een complexe materie gebleken, zelfs voor de installateur is dit een hele uitdaging. Toch is het een relatief voordelige manier om onbalans uit het CV-systeem te halen en zo op gas/energie te besparen.
Goed voor het milieu en de portemonnee en daar is alles mee gezegd!

Waterzijdig inregelen
Waterzijdig inregelen van een CV systeem: De snelle manier om energie te besparen.