Centrale verwarming (CV) systemen

deel 1:

Tegenwoordig is het woord ‘CV-systeem’ een ingeburgerd begrip, maar wist je dat dit systeem al een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt?
Een van de eerste CV-systemen waren de zogenaamde “open” systemen. Een (letterlijk) open systeem waarbij een verwarmingsketel het Cv-water tot zo'n 95ºC verwarmde. Door de grote verschillen in watertemperatuur, kwam een spontane stroming in het systeem tot stand. Dit kon echter alleen maar functioneren wanneer de radiatorbuizen forse diameters hadden. Dat betekende dus dat een CV-systeem in die beginjaren een enorme impact had op het interieur en dat de aanleg een kostbare aangelegenheid was. Tevens was de energie efficiency van een dergelijk systeem gering en bepaalde de natuurlijke stroming van het CV-water naar welke ruimte de meeste warmte ging. Dat betekende dat de warmteregeling nog wel eens tekort schoot en sommige ruimten koud bleven of juist te warm werden.
Met de ontwikkeling van de moderne, "gesloten", (olie en gas) CV-systemen opende dit de mogelijkheid om veel nauwkeuriger de CV-warmte naar de diverse ruimten te “sturen”. Dit gebeurde met behulp van elektrische waterpompen en (thermostaat) radiatorkranen. Deze gesloten systemen vormen nog steeds de basis van de huidige CV-systemen waarbij de elektronische regelbaarheid gedurende de laatste 10 jaar echter fors is toegenomen. Ook zijn de CV-watertemperaturen langzamerhand lager geworden voor een beter CV-rendement.
Eind jaren ‘70 schakelde men in Nederland massaal over op het, in Noord Nederland gewonnen, aardgas. Tot dan toe waren verwarmingssystemen met olie als brandstof de standaard. Het aardgas als brandstof had direct al een groot aantal voordelen. Het was goed leverbaar via een gasleiding tot op het huisadres. Het vervuilende olietransport per vrachtwagen en de vervuilende olietanks op ieder huisadres waren niet meer nodig. En ook de verbranding was vele malen schoner en efficiënter. Een nieuwe industrietak was geboren.
In vergelijking met de bovengenoemde oude oliegestookte CV-installaties konden de gasgestookte installaties en gasketels ook beter worden doorontwikkeld. Dit resulteerde uiteindelijk in de bijzonder efficiënte (HR) gasverwarmingsketels. Door toepassing van deze HR gasketels wordt een fors stuk energie (gas) bespaard en als gevolg daarvan is de CO² uitstoot al een stuk geringer geworden. Kortom een efficiencyslag die tot nu toe al heel veel (milieu)winst heeft opgeleverd.
Tegenwoordig worden voor verwarming in nieuwbouwsituaties steeds vaker warmtepompen ingezet als vervanger voor de gasketel. Een zeer efficiënte manier van (elektrisch) verwarmen waarbij door lagere watertemperaturen een veel efficiëntere verwarming mogelijk is. Het ombouwen van bestaande CV-systemen naar systemen met een warmtepomp (i.g.v. renovatie) is echter niet altijd interessant. Vaak zijn (te) forse investeringen noodzakelijk om een bestaand bouwwerk hiervoor 100% geschikt te maken. Deze investeringen hebben dan  betrekking op het vergroten van het verwarmend oppervlak. Dit kan worden gerealiseerd middels het toepassen van vloerverwarming, wandverwarming, plafondverwarming en/ of het uitbreiden van de aanwezige radiatoren. Al met al goede ontwikkelingen die de wereld een beetje mooier/ beter hebben gemaakt.
Leidingsystemen hebben ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt.
Waren bij het oude 'open' systeem nog hele dikke buizen nodig, bij het nieuwere olie en gas systeem werden deze al gauw dunner en dus minder opvallend.
De nieuwste leidingsystemen zie je niet meer als buizen langs de wanden door een ruimte lopen. Deze worden tegenwoordig als flexibele buissystemen (vaak in een combinatie van aluminium en kunststof) in vloeren en wanden aangebracht en zijn hierdoor onzichtbaar weggewerkt. Esthetisch gezien een enorme vooruitgang.
Nadat, vele decennia's lang, verwarming uitsluitend een functionele eis kende, hebben de systemen zich kunnen ontwikkelen naar een bouwdeel waaraan ook esthetische kwaliteiten kunnen worden toegedicht. Het ontstaan van mooie radiatoren, ook wel designradiatoren genoemd, was het logische gevolg. Het kan immers altijd mooier en beter. Lees hierover meer in een ander blog.