Duurzame elektrische radiatoren

. “Van het gas af” en “all-electric” zijn de onderwerpen waar Nederland het vandaag over heeft. Deze onderwerpen zijn ontstaan vanuit het besef dat het Groningse aardgas niet meer zou moeten worden gebruikt vanwege het aardbevingsgevaar in de provincie en anderzijds vanwege de wens de uitstoot van broeikasgassen in Nederland fors te verminderen.

Vooroplopend op deze nationale wensen heeft Designradiator.nl al reeds vele jaren een zeer uitgebreid assortiment elektrische designradiatoren in haar leveringsprogramma. Radiatormodellen die ook als de meest fraaie duurzame oplossingen kunnen worden gezien.
Zoals gezegd dragen elektrische radiatoren volledig bij aan een duurzame verwarmingswijze. Echter hierbij dient te worden aangetekend dat de ingezette elektriciteit dan ook wel op een duurzame wijze dient te worden opgewekt. Op deze wijze is de omschakeling van gasverwarming naar een milieuvriendelijker wijze van verwarmen gegarandeerd.
Veel radiatoren in het programma van designradiator.nl zijn elektrisch aan te sturen. Hierbij gaat het nu meestal nog om handdoekradiatoren voor toepassing in de badkamer. Doordat in badkamers tegenwoordig steeds vaker met lage-temperatuur vloerverwarming wordt gewerkt is de CV-handdoekradiator hier minder geschikt voor de ruimteverwarming. Dit laatste simpelweg omdat de radiator niet warm genoeg wordt vanwege de lage ketelwatertemperatuur van ca. 30ºC. Voor het verwarmen en drogen van handdoeken is deze lagere temperatuur nog steeds geschikt. Een elektrische handdoekradiator biedt in deze gevallen een mooi alternatief en verwarmt tot een watertemperatuur van ca. 65ºC. Resulterend in gegarandeerd lekker warme handdoeken!

Elektrische verwarming van grote vertrekken is momenteel nog geen gemeengoed. Het is maar goed te weten dat ook voor grotere verblijfsruimten, zoals een woonkamer, steeds meer elektrische verwarmingsradiatoren met een grote capaciteit beschikbaar zijn en waardoor cv-radiatoren kunnen worden vervangen.
Bij nieuwbouw is dit laatste al een werkbaar en inzetbaar systeem. Bij renovatieprojekten zullen er nog wel een aantal zaken moeten worden bekeken eer zomaar kan worden omgeschakeld naar elektrische radiatoren. Gelukkig kunnen wij u op dit punt met raad en daad terzijde staan.

Er zijn vele veranderingen op de radiatormarkt gaande. Wij gaan graag de uitdagingen aan die de duurzame transitie met zich meebrengt. En uiteraard blijven wij ons sterk maken voor de beste combinatie van fraaie en duurzame warmtebronnen voor onze klanten.

Daag ons uit met uw vragen, wij zijn er klaar voor.